ĐịNh Nghĩa vệ sinh công nghiệp

Vệ sinh công nghiệp là tập hợp các quy trình được thiết kế để kiểm soát các yếu tố môi trường có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tại nơi làm việc. Sức khỏe được hiểu là sự khỏe mạnh về thể chất, tinh thần và xã hội .

Vệ sinh công nghiệp

Do đó, vệ sinh công nghiệp phải xác định, đánh giá và, nếu cần, loại bỏ các tác nhân sinh học, vật lý và hóa học được tìm thấy trong một công ty hoặc ngành công nghiệp và có thể gây bệnh cho công nhân.

Đặc biệt, chúng ta có thể chứng minh rằng tất cả các thực hành vệ sinh công nghiệp chịu trách nhiệm cho ba loại tình huống khác nhau: các nghiên cứu đầu tiên được thực hiện tại nơi làm việc để đánh giá rủi ro, kiểm soát và giám sát theo dõi và đánh giá cuối cùng cho các nghiên cứu dịch tễ học khác nhau là gì.

Vấn đề này đặc biệt quan trọng trong các lĩnh vực sản xuất liên quan đến việc xử lý các chất ô nhiễm. Ví dụ: một công ty dành riêng cho cồn của quần phải có biện pháp phòng ngừa đặc biệt với các hóa chất được sử dụng trong quy trình hàng ngày của họ. Công nhân, mặt khác, phải có sự bảo vệ đầy đủ trong quần áo của họ.

Theo nghĩa này, chúng tôi phải nói rằng công việc của nhà vệ sinh công nghiệp là cơ bản, vì nó sẽ chịu trách nhiệm xác định các rủi ro khác nhau mà một người gặp phải trong môi trường làm việc của họ, lường trước những rủi ro có thể xảy ra trong khi tư vấn cách để tránh chúng, đánh giá các phương pháp làm việc khác nhau, tham gia phân tích rủi ro nghề nghiệp hoặc đào tạo và giáo dục các cá nhân về các rủi ro.

Các công ty phải lấy mẫu và đo lường định kỳ để xác minh mức độ ô nhiễm trong môi trường. Do đó, nó đòi hỏi các dịch vụ của phòng thí nghiệm có khả năng đánh giá kết quả thu được để đảm bảo rằng môi trường công nghiệp không gây hại cho sức khỏe.

Theo nghĩa rộng nhất của nó, vệ sinh công nghiệp cũng bao gồm nghiên cứu về mức độ âm thanh hoặc ánh sáng của các tòa nhà, trong số các vấn đề khác. Việc tiếp xúc với âm thanh rất mạnh hoặc thiếu độ sáng để làm việc có thể ảnh hưởng đến tai và mắt của người lao động. Sức khỏe, do đó, cũng phụ thuộc vào các yếu tố này.

Chúng tôi phải nhấn mạnh rằng còn có Hiệp hội Vệ sinh Công nghiệp Tây Ban Nha (AEHI) có một trong những mục tiêu chính của nó là cải thiện đáng kể các nơi làm việc khác nhau thông qua việc loại bỏ hoặc giảm thiểu rủi ro mà chúng gặp phải. nhân viên liên quan đến việc họ tiếp xúc với một số tác nhân hóa học hoặc sinh học, trong số những người khác.

Theo cách này, để đạt được mục đích đã nói ở trên và nhiều mục đích khác, thực thể này thực hiện một loạt các hành động như, ví dụ, tổ chức các sự kiện về chủ đề này, để đưa nó trở thành trung tâm trao đổi thông tin và ý kiến ​​về vệ sinh công nghiệp.

Cần lưu ý rằng bản chất của vệ sinh công nghiệp là phòng ngừa, vì mục tiêu chính của nó là đảm bảo hạnh phúc của việc làm bằng cách ngăn ngừa bệnh tật.

Đề XuấT
 • định nghĩa: khối tám mặt

  khối tám mặt

  Octahedron là một khái niệm được sử dụng trong hình học để chỉ một cơ thể có tám mặt phẳng hoặc mặt . Khái niệm này bắt nguồn từ bát diện Latinh, mặc dù tiền đề từ nguyên xa nhất của nó được tìm thấy trong ngôn ngữ Hy Lạp. Các khối bát diện là một phần của nhóm khối đa diện , là những vật thể hình học có thể tích không vô hạn và có mặt phẳng. Bởi vì khối bát diện có tám mặt, nó có thể là khối đa diện lõm hoặc khối đa diện lồi . Một trong những đặc điểm của bát
 • định nghĩa: tranh luận

  tranh luận

  Tranh luận xuất phát từ các cuộc tranh luận động từ (thảo luận hoặc tranh luận về một cái gì đó) và đề cập đến một cuộc tranh luận, thảo luận hoặc cuộc thi . Ví dụ: "Hãy kết thúc cuộc tranh luận này và bắt đầu hành động" , "Nếu bạn muốn bắt đầu một cuộc tranh luận với tôi, bạn nên tìm kiếm một cuộc tranh luận tốt" , "Người điều hành đã đóng cuộc tranh luận ở điểm mâu thuẫn nhất của nó" . Cuộc tranh luận thường được coi là một kỹ thuật hoặc phương thức giao tiếp bằng miệng . Các cuộc tranh luận có tổ chức có một người điều h
 • định nghĩa: chi phí

  chi phí

  Chi tiêu là hành động chi tiêu (sử dụng tiền trong một cái gì đó, xấu đi với việc sử dụng). Trong một ý nghĩa kinh tế, nó được gọi là một chi phí cho số tiền được chi tiêu hoặc đã được chi tiêu. Chi tiêu là một khái niệm hữu ích cho gia đình, doanh nghiệp hoặc chính phủ . Một gia đình cần kiểm soát chi tiêu của mình để thu nhập cho phép nó đáp ứng các n
 • định nghĩa: giá

  giá

  Giá , từ tiền giả Latinh, là giá trị tiền tệ được gán cho một cái gì đó . Tất cả các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp trên thị trường đều có giá, đó là tiền mà người mua hoặc khách hàng phải trả để hoàn thành hoạt động. Ví dụ: nếu giá của quần là 100 đô la, người muốn mua nó phải trả con số đó để lấy
 • định nghĩa: liên minh chiến lược

  liên minh chiến lược

  Để biết ý nghĩa của liên minh chiến lược, điều đầu tiên chúng ta phải làm là biết nguồn gốc từ nguyên của hai từ hình thành nên nó: -Alianza, ở nơi đầu tiên, bắt nguồn từ tiếng Latin. Cụ thể, nó xuất phát từ tổng của động từ "alligare", có thể được dịch là "atar" và hậu tố "-anza". - Mặt khác, chiến lược bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp, chính xác hơn là từ "Strategikos&quo
 • định nghĩa: giấy cói

  giấy cói

  Papiro là một loài thực vật thuộc họ ciperáceas có lá và sậy dài và rất hẹp có chiều cao hơn hai mét, kết thúc bằng một chùm gai có hoa nhỏ và màu xanh lục. Loài cây này, có tên khoa học là Cyperus paccorus , mọc ở khu vực sông Nile ở Ai Cập và ở nhiều nơi trong lưu vực Địa Trung Hải. Thông thường, giấy cói sinh sản thông qua thân rễ của nó. Từ chúng, trong n